Pozadímalénáborovékampaně

Zdáse,ženášpřístupkwebovéanalytice klientybaví。 一个达克事实上的史塔莱·赫莱达姆很乐意做这件事。 Jenžekde jenajít? Situace jetristní,neboťtakovýdobrýweb analytik jeněcojako超人。 Musídokázatkomunikovat s klientem,pochopit jeho business potbye和ještěktomuumětvelmislušněAPI的JavaScript语言。 由pakmělbýtpolíbenýstatistikou撰写的《 Vneposlednířadě》,作者是资料umělvyhodnocovat。 流行音乐的发行人是火影忍者。 艾德琳(Medlběhat)进球,波比利纳塔(Triíplonovový)小组成员。 没有prostěnenídivu,没有radienáborovémetodynámtrochuselhávají。

Vyšlov lednu 2015,网址: www.activate.cz

在公共广播网站上的民意测验将在Twitter上的发布和发布。 Nic moc jsem od tohonečekal,prostětakovýnápad,kterývypadat takhle。

Vidíme,ževšichnivyužilibuďtonov UA profil nebostarý。 一个要在eventLabel上播放的视频 ,要在eventAction snázvycv 上上传协议,并上载 apod。 Jinakzajímavýpostřeh—新闻报道http://www.etnetera.cz和nikoliv https://www.activate.cz。 Coz jejasnývzkaz专业营销人员,ze jenmálokdozatímchápedělanífirem vrámcinašískupiny。

要对Rka说对话。 Vytáhnemesiudálostizprofilů,kteréjsme vpředchozímkroku identifikovali。 Tentokrátvrámcišetření的počtemdimenzínepoužijeme事件类别。 Tímodpadne kolega Jelen,在十月节的Twitteru上,到jenomzkouší。

Zajímámne ale,zdaněkteréodkazy nejsoupodvržené。 Proto siudělámeprimitivní浏览器指纹。 塞莱(Celé)与维帕达(Vadpadat Takhle)的伙伴:

  #takženovédimenze一个空腹的人。  Kolegu jelenaořízneme。  Podívámese najednoduchý指纹 
Dimensions =“ ga:eventAction,ga:eventLabel,ga:networkDomain,ga:networkLocation,ga:browser,ga:browserVersion,ga:operatingSystem”
metrics =“ ga:totalEvents,ga:uniqueEvents,ga:users”

#opětiterujeme,aletentokrátjen nad profily,kdeněcoje。
data.browser < -data.frame ()
(profile.id 位于 唯一的 (data.first $ profile.id)中){
edata <-get_ga(profile.id,date.start,date.end,
指标=指标,尺寸=尺寸)
如果 (! is.null (edata)){
消息粘贴 (“ ..”, nrow (edata),“结果”)))
data.browser <-rbind(data.browser,edata)
}
}

由Pretty R在inside-R.org创建

数据框nazvanémdata.browser。 Vypadátakto。

Dovolil jsem sivýsledeklehce upravit —在Ossoby的ponechal jsem jen odkazy naveřejněznámé。 Ostatnílinky jsem lehce skryl。 扎维里:

  • HonzaTichýse明显证据。 Zjevněnejprve nareportovalfalešněPetru…一个朴素的začalpsátbásně。 与zkusilještědodruhéhoprofilu的包装。 Proto ta duplicita dole。 我有一个新的举动。
  • Možnájstepostřehli,žezmizel kolega Grundl。 为了证明这一点,请向nevyplnil v API requestu eventLabel提出一个原型v tomhle pohledunení。
  • Nékdopřipojenýpřesiol.cz sicepěkněreportoval hned ze dvouprohlížečů,zéakceptujenašivýzvu,ale kontakt nenechal。 斯科达。
  • 由HP专业人士提供的HP专业版v URLlinkedinu。 Ale十jsem opravil和ozval jsem se mu。

Šloomalýsociální实验,kterýzatímnevímejakvyšel。 Ale odezva bylapřekvapivědobrá。 从左到右,从另一个到另一个。 Cožje samo osobězajímavé。 Oba jsem pozval na kafe auvidíme,zda si jenzkoušelischopnosti,čizda je opravdulákáspolupráce。

ještěabychnezapomněl—来自德·穆特兹·祖库斯特大街(pakd byste snámiopravduchtělispolupracovat)。 Naučímevásjak reportovatfalešnéGA最终出现在社交媒体上。 Zkušenostitřebazde:http://digitalniblues.tumblr.com/post/80772531799/na-stazi-v-etnetere


最初在 www.activate.cz上 发布