人力资源数字化

သင္တို႔ရဲ႕ HRေျပာင္းလဲပံုေဖာ္လိုက္ပါေျပာင္းလဲပံုေဖာ္လိုက္ပါ

HR人力资源部 အထူးသျဖင့္中小企业လုပ္ငန္းေတြအတြက္ကေတာ့HRပိုင္းဆိုင္ရာကိုကိုင္တြယ္တဲ့အခါမွဒီလိုျပႆနာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားရမွာပဲေနာ္。 သမားရိုးက်အတိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတဲ့人力资源部ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့အခက္အခဲျပႆနာေတြကိုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေခ်ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေခ် သင့္ရဲ႕ HR HR HR HR အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အားနည္းခ်က္ေတြကို

လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္

ခန္႔မွန္းရခက္ခဲပါတယ္。 သင့္ရဲ5ကုမၸဏီဟာအခုမွ开始向上လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လို4 HRပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ေငြအမ်ားႀကီးသံုးၿပီး0န္ထမ္းဦးေရအျပည့္အ0မခန္4အပ္ထားႏုိင္လို4လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေႏွာင့္ေႏွးၾကန္4ၾကာေနရတာမ်ိဳးဒါမွမဟုတ္ေငြအင္အားသံုးစြဲႏိုင္လို4 HRပိုင္းဆိုင္ရာ0န္ထမ္းေတြအမ်ားႀကီးခန္4အပ္ထားေပမယ့္လည္းထင္သေလာက္အလုပ္မျဖစ္လာတာမ်ိဳးေတြဟာလက္ရွိကုမၸဏီအမ်ားစုႀကံဳေတြ5 နရတဲ့စိုးရိမ္စရာျပႆနာေတြပါပဲ。 ဒါေၾကာင့္中小企业လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္, လုပ္ငန္းႀကီးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္人力资源部ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုမ်ိဳးအၾကပ္ရိုက္တဲ့အၾကပ္ရိုက္တဲ့ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ေျပးေနႏုိင္ေပမယ့္စိတ္ဓာတ္ေရးရာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပညာရွင္၀န္ထမ္းေတြလိုအပ္သေလာက္မခန္႔အပ္ထားႏုိင္ရာကေနယိုယြင္းလာတာမ်ိဳးေတြ

လုပ္ငန္းစဥ္

လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအခက္အခဲပါ。 လူေတြခ်ည္းလုပ္ကိုင္လို4အဆင္မေျပၾကတဲ့အခါစက္ေတြကိုအားကိုးၾကရပါတယ္。 အထူးသျဖင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာအခ်က္အလက္ေတြနဲ4သတင္းေတြရိုက္ထည့္သိမ္းဆည္းၾကရတာမ်ိဳးေပါ့。 ဒါေပမယ့္ဒီလိုသိမ္းဆည္းေျပာင္းလဲေရႊ5ေျပာင္းရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာရွဳပ္ေထြးလြန္းတာေၾကာင့္အခက္အခဲရွိလာျပန္ပါတယ္。 ထည့္သြင္းဖို႔, အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းသာရံုးခန္းကိုလာေရာက္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္တာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ပိုဆင္းရတာမ်ိဳးေတြကိုလည္းHRခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္。ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္。 ေျပာလို႔ရပါတယ္。

မွားယြင္းႏုိင္ေခ်

မွားယြင္းႏုိင္ေခ်အရမ္းရွိပါတယ္。 ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းၿပီးရွဳပ္ေထြးလြန္းတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလစဥ္လတိုင္း အခ်ိန္စာရင္းေတြ, အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ကိုင္ေနၾကရတယ္。 အေျပာင္းအလဲမရွိဘူး。 အခ်ိန္တစ္ခုကိုေရာက္လာတဲ့အခါမွာအဖက္ဖက္က တျခားေခတ္မီနည္းလမ္းနည္းပါးၿပီးလူအင္အားလည္းလိုအပ္မႈေၾကာင့္ သင္တို႔ရဲ႕ HRဟာ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ေထာက္ပံ့မႈအျပည့္အ၀ေပးစြမ္းႏုိင္ေခ်မရွိေတာ့ပါဘူး。 ဒီလိုနဲ4တျဖည္းျဖည္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥရပ္ေတြမွာမွားယြင္းႏုိင္ေခ်ေတြသာပိုမိုမ်ားျပားလာပါလိမ့္မယ္。

အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ား

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအဆက္အသြယ္ျပတ္လာႏုိင္တာပါပဲ。 အလုပ္မ်ား, ပိုမ်ားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မွန္ကန္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုအခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမွာ သတိမထားမိပဲသတိမထားမိပဲHRနဲ႔ HRအဆက္ျပတ္လာတာမ်ိဳးေတြလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုတစ္ခ်ိဳ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုHRကHR HR သတိမထားမိလိုက္တာမ်ိဳးေတြ, HRဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္လာတာမ်ိဳးေတြဟာလည္းဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္လာတာမ်ိဳးေတြဟာလည္းဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္လာတာမ်ိဳးေတြဟာလည္းဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္လာတာမ်ိဳးေတြဟာလည္းဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္လာတာမ်ိဳးေတြဟာလည္း

အပိုက​​ုန္က်ေငြမ်ား

ဒါကေတာ့HRအတြက္၀န္ထမ္းေတြခန္႔အပ္မလား。 ၀ယ္ယူေပးမလား。 ရပါတယ္。 ၀န္ထမ္းစရိတ္, သူတို႔အတြက္ေနရာထိုင္ခင္းတစ္ခုစီစဥ္ေပးရမွာျဖစ္လို႔အပိုက​​ုန္က်ေငြေတြ အဓိကထားသံုးစြဲၿပီးအဓိကထားသံုးစြဲၿပီးအဓိကထားသံုးစြဲၿပီးHRလည္ပတ္ေနတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္。 လစာႏႈန္းထားတိုးျမင့္ေပးဦးမွာလား。 အသစ္ျပန္လဲလွယ္ေပးရေတာ့မွာလား。 ဒါမွမဟုတ္0န္ထမ္းသစ္ေတြေၾကာင့္မေလာက္ငွတဲ့ရံုးခန္းကိုျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ရမွာလား。 အပိုက​​ုန္က်ေငြေတြအတြက္ျဖစ္ေပၚလာေစမယ့္ေမးခြန္းေတြ

စိတ္ညစ္သြားၿပီလား。 လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့HR HR HR ေျပာျပထားတဲ့ျပႆနာေတြဟာတစ္ခုနဲ4တစ္ခုဆက္သြယ္ေနပါတယ္。 တစ္ခုစျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ4ေနာက္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုထပ္ျဖစ္လာဖို4လြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္。 အဓိကေက်ာရိုးေနာက္ခံအမွားတစ္ခုကေတာ့手册အဓိကေက်ာရိုးေနာက္ခံအမွားတစ္ခုကေတာ့ ဒီအတိုင္းဆက္သြားေနၾကလို႔ HR ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္မွာမေပ်ာ္ေမြ႕ၾကေတာ့ဘူး。 HRနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရွိၾကေတာ့ဘူး。 တရားခံကေတာ့手动系统ပါပဲ。

“更好的人力资源”ကေတာ့ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲအလြယ္အကူဆံုးနည္းလမ္းနဲ4ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖို4ရည္ရြယ္ထားတာပါ。 HRျပန္လည္ပံုေဖာ္ေရးဆြဲေပးထားတဲ့ျပန္လည္ပံုေဖာ္ေရးဆြဲေပးထားတဲ့“更好的HR” etter HR ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လိုအပ္ေနတဲ့HR HRျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔ HRေပ်ာ္ေမြ႕ဖို႔ရာေပ်ာ္ေမြ႕ဖို႔ရာB etter HR HR etter B